ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

QUALY x HARV x LMLM

Circular Cafe’

Circular Cafe’ คาเฟ่ต้นแบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่อยากชวนให้คนเมืองมาร่วมกันทดลองเป็นผู้ผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ เพราะเมืองที่ดีต้องการการจัดการทรัพยากรที่ดีและมีขยะเป็นศูนย์ โดยผู้บริโภคจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกเพลิดเพลินใจ ภายในนิทรรศการจะเป็นการจำลองรูปแบบคาเฟ่ที่มีแนวคิดแบบ Zero Waste ตั้งแต่การตกแต่งพื้นที่และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ด้วยวัสดุรีไซเคิล การลดใช้พลังงานและทรัพยากรในการจัดการ ไปจนถึงการนำเศษเหลือกลับมาใช้ประโยชน์ คาเฟ่ต้นแบบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่อยากชวนให้คนเมืองมาร่วมกันทดลองเป็นผู้ผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ เพราะเมืองที่ดีต้องการการจัดการทรัพยากรที่ดีและมีขยะเป็นศูนย์ โดยผู้บริโภคจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกเพลิดเพลินใจ ภายในนิทรรศการจะเป็นการจำลองรูปแบบคาเฟ่ที่มีแนวคิดแบบ Zero Waste ตั้งแต่การตกแต่งพื้นที่และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ด้วยวัสดุรีไซเคิล การลดใช้พลังงานและทรัพยากรในการจัดการ เช่น เครื่องดื่มและขนมที่มีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำ ไปจนถึงการนำเศษเหลือกลับมาใช้ประโยชน์ นำกากกาแฟ เปลือกผลไม้ และเศษอาหาร กลับมาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เช่น นำมาทำเป็นภาชนะต่างๆ พร้อมเวิร์กช็อปจาก Lamunlamai, HARV และ Qualy ให้คนมาทดลองผลิตชิ้นงาน ทำอาหาร เครื่องดื่ม และใช้บริการกัน ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Qualy : https://www.facebook.com/qualydesign HARV : https://www.facebook.com/harvbrandfb Lamunlamai : https://www.facebook.com/lamunlamai.craftstudio
นักออกแบบ
  • ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์
  • ชนน วระพงษ์สิทธิกุล
  • ณพกมล อัครพงศ์ไพศาล