ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

ATTA Gallery

TRASH TALK: Serenity Flow

TRASH TALK: Serenity Flow งานเสวนาเกี่ยวกับงานนิทรรศการศิลปะที่เล่าเรื่องการเคลื่อนไหวอันน่ามหัศจรรย์ของมหาสมุทรที่ส่งขยะ ‘กลับคืน’ มายังฝั่งด้วยการเคลื่อนไหวของเกลียวคลื่น ผลงานสร้างสรรค์มาจากวัสดุที่รีไซเคิลและอัปไซเคิลจากขยะชายหาดที่ถูกทำให้กลายเป็นเส้นด้ายสำหรับทอผ้าและกระดาษสำหรับวาดรูป 14.00 – 15.30 น. : เริ่มการบรรยายกระบวนการทำงาน 15:30 – 16.00 น. : ช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินและผู้ชม 16.00 – 18.00 น. : กิจกรรม Workshop สิ่งทอ
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • จารุพัชร อาชวะสมิต
  • เอก อัตถะสัมปุณณะ