ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

InnoFashion Center

Workshop ซ่อมแซมเสื้อผ้า

เวิร์กช็อปซ่อมแซมเสื้อผ้า Cloth Fixing Workshop เวิร์กช็อปซ่อมแซมเสื้อผ้า ด้วยการใช้จักรเย็บปะชุน เวลา 9.00-12.00 น. ราคา 690 บาท (นักเรียนนักศึกษา ครึ่งราคา) ด้วยการพิมพ์แบบสแตมป์ (Stamp printing) เวลา 13.00-16.00 น. ราคา 690 บาท (นักเรียนนักศึกษา ครึ่งราคา) ผู้เข้าร่วมสามารถนำชุดตัวโปรดที่อยากจะซ่อมแซมมาเข้าร่วมในเวิร์คช็อป
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • InnoFashion Center