ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Bangpho Wood Street

Balance in Space

Balance in Space การพัฒนาสวนสาธารณะขนาดเล็กจากพื้นที่จอดรถมาทำเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ โดยการนำวัสดุเหลือใช้ภายในย่านมาใช้งาน และช่วยสนับสนุนงานฝีมือของคนในย่านไปพร้อมกัน ย่านบางโพ แหล่งธุรกิจค้าไม้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกำลังพัฒนาย่านให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอนาคตย่านนี้จะมีคนเข้ามาใช้บริการ ทั้งจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย แนวคิดการพัฒนาสวนสาธารณะขนาดเล็กอย่าง 'Pocket Park' ภายใต้รูปแบบการนำพื้นที่จอดรถมาพลิกโฉมเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับคนที่เข้ามาใช้งานในพื้นที่ (Parklet) จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากภายในย่านค่อนข้างแออัดและมีพื้นที่ที่พัฒนาต่อยอดได้น้อย จึงทำให้การใช้งานพื้นที่ที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาต่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการนำวัสดุเหลือใช้ภายในย่านมาใช้งาน เกิดการยืม-คืน เพื่อลดการสร้างสิ่งของเหลือใช้ และช่วยสนับสนุนงานฝีมือของคนในย่าน เป็นการนำองค์ความรู้และความสามารถของคนภายในชุมชนมาใช้ต่อยอดอีกด้วย