ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Bangpho Wood Street

The Life of Wood

The Life of Wood Wood Street Pavilion สร้างสรรค์โคมจากไม้แปรรูปที่หาได้ในพื้นที่ มอบประสบการณ์แก่ผู้เข้าชม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไม้แปรรูป ตอบโจทย์การ ‘FILL THE GAP - เติมเต็ม ต่อยอดยุคสมัย ต่อยอดอาชีพ' ของคนในชุมชน และทำให้ถนนสายไม้เป็นถนนสร้างสรรค์ที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง The Life of Wood เป็น Wood Street Pavilion ที่มีแนวคิดในการ ‘FILL THE GAP - เติมเต็ม ต่อยอดยุคสมัย ต่อยอดอาชีพ' ของคนในชุมชนและทำให้ถนนสายไม้เป็นถนนสร้างสรรค์ที่จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง รูปแบบของการออกแบบจึงเป็นการสร้างสรรค์โคมจากไม้แปรรูปที่หาได้ในพื้นที่ แต่ละโคมสื่อสารถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมกันประกอบขึ้นมา และเมื่อนำโคมไม้มาต่อกันจนเกิดเป็น Main Pavilion สร้างคาแรกเตอร์ของถนนสายไม้ที่มอบประสบการณ์แก่ผู้เข้าชม ให้เห็นลักษณะสีสัน สัมผัสผิว และรับกลิ่นของไม้แต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการเลือกไม้แปรรูปและเศษจากการแปรรูปมาร่วมใช้ในการออกแบบ จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไม้แปรรูป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดถนนสายไม้บางโพให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
นักออกแบบ
  • บริษัท แปลน แอสโซซิเอทส์ จำกัด