ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Bangpho Wood Street

“ BangPho Craftivity” : สร้างสรรค์งานไม้ ด้วยมือคุณ 2

BangPho Craftivity : สร้างสรรค์งานไม้ด้วยมือคุณ เป็นครั้งแรกของชุมชนประชานฤมิตรที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมเวิร์กช็อปงานไม้ภายในชุมชนจริง และกิจกรรมเวิร์กช็อปนี้ได้นำเอาวัสดุไม้เหลือใช้จากการแปรรูปมาประกอบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานกรอบรูปไม้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษาการนำเอาวัสดุไม้มาประกอบเป็นชิ้นงานที่สวยงาม อีกทั้งยังสามารถนำชิ้นงานที่ตนได้ทำขึ้นกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ด้วย