ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

PHKA Studio x Humans of Flower Market by Arch SU

Tango Trio | Pop-up Blossom: Flower-Inspired Installation

Tango Trio | Pop-up Blossom: Flower-Inspired Installation การติดตั้งชิ้นงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้ โดย ผกา สตูดิโอ จัดชั่วคราวกระจายตัวอยู่ในย่านจำนวน 3 ชิ้น ได้แก่ 1. แยกถนนจักรเพชรตัดกับถนนบ้านหม้อ 2. ชั้น 1 กลางตลาดยอดพิมาน 3. พื้นที่ใต้สะพานพระปกเกล้า ข้างไปรสนียาคาร ผลงานติดตั้งชุด 3 ชิ้นที่จะพาเรากลับไปสำรวจขอบเขตของย่านปากคลองตลาด โดยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างงานทั้ง 3 ชิ้นกันเองและกับบริบทโดยรอบของมัน ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้วางแผนและสิ่งแวดล้อมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างตั้งใจ ผ่านการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุอุตสาหกรรม ซึ่งพฤกษวัสดุจะถูกนำมาจัดวางในท่าทางเฉพาะตัว
นักออกแบบ
  • เทียนชัย ไกรสิงห์
  • ณิชารีย์ สัมมาพันธ์
  • สาธินี เสริฐสุวรรณกุล