ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

27 June Studio x Humans of Flower Market by Arch SU

Interactive Flower Experience

Interactive Flower Experience 27 June Studio ใช้ AR เทคโนโลยี สร้างปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงใหม่ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริง ในย่านปากคลองตลาด ก่อให้เกิดผลงานออกแบบเชิงทดลองที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นถิ่นที่แบบใหม่ จำนวน 2 ชิ้น ติดตั้งที่ด้านหน้าไปรษนียาคาร และใต้โครงสร้างสะพานพระปกเกล้าฯ ในสวนพระปกเกล้าฯ ที่อยู่ด้านล่าง
นักออกแบบ
  • ปวิมล สามเสน
  • ชญานนท์ ต.เจริญ