ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Nui Sasamon x Humans of Flower Market by Arch SU

Street Photo Exhibition: Human Craft Market

Street Photo Exhibition: Human Craft Market นิทรรศการภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวของปากคลองตลาดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและทักษะของผู้คน โดยช่างภาพ นุ้ย-ศศมน รัตนาลังการ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Facebook Page: Humans of Flower Market หรือ มนุษย์ปากคลอง ซึ่งสนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพจมนุษย์ปากคลองนี้ ก่อตั้งในปี 2559 จากคลาสเรียนในหลักสูตรระดับ ปริญญาโท-เอก สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ซึ่งเป็นปีที่ทางกรุงเทพมหานครมีการจัดระเบียบทางเท้าในย่านปากคลองตลาด
นักออกแบบ
  • นุ้ย ศศมน รัตนาลังการ