ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

SENSE OF NANG LOENG

ซาโทเรียล

Sartorial – เข้าเครื่องชาตรี ครูกัญญา ทิพโยสถ ครูนางรำชาตรีแบบดั้งเดิมท่านสุดท้ายซึ่งเป็นต้นตระกูลผู้นำละครชาตรีดัดแปลงจากการรำโนราห์มาพัฒนาการรำในกรุงเทพฯจนเป็นที่นิยมและมีการนำไปแสดงในงานสมโภชน์ต่างๆ และในประเทศเพื่อนบ้าน แต่เมื่อรูปแบบความบันเทิงในสังคมไทยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา พื้นที่ในการแสดงออกซึ่งศาสตร์และวัฒนธรรมไทยที่ลดน้อยลงจนเหลือแต่เพียงการจ้างรำบวงสรวงจึงทำให้วัฒนธรรมที่หาชมได้ยากนี้กำลังถูกลบเลือนไป Sartorial หมายถึงการตัดชุดสูทที่ให้พอดีกับตัวผู้ใช้ เช่นเดียวกับการสวมใส่ที่พอดีกัน ครูผู้สอนการรำจึงจำเป็นที่จะต้องสอนให้ศิษย์มีท่าทางถูกต้องทุกกระบวนเสมือนการสวมเสื้อผ้าที่ได้ขนาด ไม่ใหญ่ ไม่เล็ก ไม่สั้น ไม่ยาวเกินไป งานศิลปะฉากSatorialเป็นการสะท้อนภาพของชุมชนนางเลิ้งที่แม้จะเป็นชุมชนที่ไม่ร่ำรวยแต่กลับอุดมและเป็นสถานที่ที่ดำรงค์ไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การจัดงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพในครั้งนี้ได้ร่วมทำงานกับชุมชนนางเลิ้งได้นำเอารากฐานวัฒนธรรมของไทยมานำเสนอผ่านการออกแบบจากนักออกแบบ คุณรัฐ เปลี่ยนสุข และทีม Sumphat Gallery นักออกแบบวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างพื้นที่และประสบการณ์ใหม่ผ่านท่วงท่าและเสียงดนตรี พร้อม Projection Mapping ท่ามกลางบรรยากาศชุมชนดั้งเดิมซึ่งเป็นแหล่งพำนักของศิลปินนักดนตรีไทยและนางรำ นิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. รอบการแสดง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 17.30 – 18.30 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 17.30 – 18.30 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 17.30 – 18.30 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 17.30 – 18.30 การแสดงไม่มีค่าเข้าชม สามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ที่หน้างาน The Umber Housepresso จำกัดไม่เกิน 20 ท่าน
นักออกแบบ
  • รัฐ เปลี่ยนสุข