ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Your Choice Matters : Furniture vs. Sustainability

Your Choice Matters : Furniture vs. Sustainability อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างขยะปริมาณมหาศาลแก่โลก CHANINTR จึงเกิดคำถามว่า ในฐานะบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโลกอย่างยั่งยืนได้อย่างไร