ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Bangkok Tokyo Architecture x Duck Unit

People Pavilion 2023: Clover

People Pavilion 2023: Clover การจัดวางกลุ่มโครงสร้างน้ำหนักเบาในรูปลักษณ์คล้ายใบของต้นโคลพเวอร์เมื่อรวมตัวกันทำให้เกิดพื้นที่กว้างหนึ่งพื้นที่ มีหลังคาเอียงลาดทำให้เกิดร่มเงา มีแสงสว่าง โปร่ง ผู้คนเดินไปมาได้สะดวก ลักษณะของแต่ละจุดที่เชื่อมต่อกันมีรูปแบบและความสูงต่างกันไป ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย หลังจากงานครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วสามารถเคลื่อนย้ายหรือประกอบขึ้นใหม่สำหรับการใช้งานแบบต่าง ๆ ได้ ด้วยรูปแบบที่ได้มาจากสิ่งธรรมดาที่เห็นกันทุกวัน โคลพเวอร์ จึงเป็นหนึ่งในการค้นหารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง
นักออกแบบ
  • Bangkok Tokyo Architecture
  • Duck Unit