ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

A49 / A49HD

49 & FRIENDS: LUMINOUS 26

49 & FRIENDS: LUMINOUS 26 ย่านสุขุมวิท 26 มีข้อดีที่ทุกคนจดจำได้คือมีต้นไม้ที่ร่มรื่น แต่ในทางตรงกันข้าม ต้นไม้เหล่านั้นกลับบดบังระบบไฟส่องสว่าง 49 & FRIENDS นำเสนอการสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ที่สร้างความสว่างเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนนและรถยนต์ในตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่านสุขุมวิท 26 มีสิ่งที่โดดเด่นและเป็นสิ่งที่ทุกคนจดจำได้ดี คือเป็นซอยที่มีบรรยากาศร่มรื่นเพราะมีต้นไม้จำนวนมาก นี่เป็นข้อดีที่ทุกคนชื่นชม ยกย่องและจดจำ แต่ในทางตรงกันข้าม ต้นไม้ริมถนน เสาไฟ และระบบไฟส่องสว่างที่ไม่ได้ออกแบบร่วมกันมาตั้งแต่ต้น ทำให้แสงจากเสาไฟไม่สามารถส่องลงมาถึงบริเวณถนนและทางเดินเท้าได้ในเวลากลางคืน เนื่องด้วยกิ่งก้านของต้นไม้ที่บดบัง ดังนั้น 49 & FRIENDS จึงนำเสนอการสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างใหม่ที่สร้างความสว่างเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนนและรถยนต์ในตอนกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงความงดงามของบรรยากาศต้นไม้ที่ร่มรื่นไว้ได้ดังเดิม ด้วยการ Tracking & Object Recognition ใต้เลเยอร์ของต้นไม้ให้ผู้คนได้เดินไปกับความสว่างและเพื่อนๆ ที่เราสร้างสรรค์ให้