ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

A49 / A49PH / A49HD / XD49

49 & FRIENDS: 7 สีมงคล กับ ความจริง

49 & FRIENDS: 7 สีมงคล กับ ความจริง 49 & FRIENDS: Seven Beliefs and Reality นิทรรศการ Seven Beliefs and Reality นำเอาสีทั้ง 7 ของสายรุ้งมาเป็นสารตั้งต้นผ่านการแสดงแสง สี เสียง และการมีประสบการณ์ร่วม เพื่อกระตุ้นจินตนาการถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับสีเหล่านั้นในเชิงสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รวมถึงตั้งคำถามถึงความเชื่อในปัจจุบันและข้อมูลความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวเลือกเหล่านั้น สีและความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่มนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคือปรากฏการณ์การเกิดรุ้ง เริ่มแรกมนุษย์จำแนกสีของสายรุ้งได้เพียง 3 สี คือ แดง เขียว ม่วง โดยเชื่อว่าเป็นสีของตรีเอกานุภาพตามความเชื่อทางศาสนา ต่อมามีการถกเถียงกันว่าสายรุ้งน่าจะมี 4 สี ซึ่งถูกตีความให้เกี่ยวกับปรัชญาของเอมเพโดคลีส นักปรัชญาชาวกรีกที่กล่าวว่าสิ่งต่างๆ และจักรวาลนั้นประกอบด้วยธาตุตั้งต้นทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และเชื่อหรือไม่ว่า ครั้งหนึ่งสายรุ้ง 7 สียังได้ถูกนำไปผูกโยงกับทูตสวรรค์ทั้ง 7 โดยสีทั้ง 7 ในยุคสมัยนั้นคือสีม่วง น้ำเงิน เขียว เหลือง ชมพู แดง ขาว ซึ่งเป็นสีประจำตัวของทูตสวรรค์ ยังไม่ได้เป็นสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง อย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบัน ซึ่งสีทั้ง 7 ในปัจจุบันก็ยังถูกนำมาอธิบายโดยทฤษฎีทางจิตวิทยาตามหลักวิทยาศาสตร์อีกด้วย นิทรรศการ Seven Beliefs and Reality จึงนำเอาสีทั้ง 7 มาเป็นสารตั้งต้น เพื่อกระตุ้นสำนึกรู้ของผู้เข้าร่วมชม ให้จินตนาการถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับสีเหล่านั้นในเชิงสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ผ่านการแสดงแสง สี เสียง และการมีประสบการณ์ร่วม เพื่อค้นหาคำตอบว่า การมีอยู่ของความเชื่อในปัจจุบันและข้อมูลความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ตัวเลือกเหล่านั้นสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด รวมถึงสิ่งที่เราเชื่อและคนอื่นเชื่อนั้นเหมือนหรือแตกต่างกันแค่ไหน เพื่อความตระหนักรู้ถึงโลกข้างหน้าที่ความหลากหลายกลายเป็นเรื่องปกติ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวในเมืองมิตรดีแห่งนี้