ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Artscape-Making Creative Space

จากโกดังร้างสู่อาร์ตแกลอรี่ริมน้ำย่านคลองสาน ที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวของการออกแบบในย่านคลองสาน จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ ‘Artscape-Making Creative Space’ -Light Art Installation นิทรรศการจัดแสดงแสงไฟที่สะท้อนวัฒนธรรมของย่านคลองสาน ภาพสะท้อนเรื่องราวที่ทำให้เราได้ระลึกถึงการมีอยู่ของพื้นที่ ผลงานนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ คุณปรีชญา นวราช Co-founder P-NUR Urban Architects ในการบรรยายถึงประวัติย่าน วัฒนธรรม -Projection Mapping Art นิทรรศการภาพฉายมีเดีย ที่บันทึกเรื่องราวย่านคลองสาน ผลงานจาก Summary.CO X Foa.d -Photo Exhibition นิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองในย่านคลองสาน -Live Music ลานแสดงดนตรีสด -Local Craft Beer Market ตลาดเบียร์คราฟท์ย่านคลองสาน ที่ได้รับความร่วมมือกับทางประชาชนเบียร์
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • จิรัชญา มีรัตน์
  • ประภวิษณุ์ อินทร์ตุ่น