ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Craft Hopping

ICONSIAM ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมย่านคลองสาน ในการเป็นเพื่อนบ้านบอกเล่าเรื่องราวย่านคลองสาน จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด ‘CULTURA GATEWAY-CRAFT HOPPING’ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.Khlong San Media Art นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวของย่านผ่านมัลติมีเดีย โดย The Studio Apollo 2.กิจกรรมเวิร์คชอปงานคราฟท์ที่ได้รับความร่วมมือกับ ดีไซเนอร์ในย่านคลองสาน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ Rassada Hall ชั้น 1 ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปสามารถ walk-in หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ What’SUP Khlong San 3. Transportation Hop (บริการเรือขนส่งผู้โดยสารฟรี จากท่าเรือสี่พระยา - ท่าเรือ ICONSIAM ) ภายในช่วงเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 4.The ICONIC Multimedia Water Features ลานน้ำพุ เริงระบำผ่านสายน้ำ หน้าลาน Riverfront
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • จิรัชญา มีรัตน์
  • ประภวิษณุ์ อินทร์ตุ่น