ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เล่น : สร้าง : เมือง

เล่น : สร้าง : เมือง กิจกรรมการเล่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กเมืองมีอิสระในการเล่นร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ผู้ปกครอง ครู ผู้ใหญ่ในชุมชนเมือง เมื่อจบกิจกรรม จะได้รับ Learning Box “กล่องกล้า” นำกลับไปเล่นต่อที่บ้าน กิจกรรมการเล่นที่ Pavilion 5 รอบ ศุกร์ที่ 10 (เย็น) เสาร์ที่ 11 (เช้า) เสาร์ที่ 11 (เย็น) อาทิตย์ที่ 12 (เช้า) อาทิตย์ที่ 12 (เย็น) กิจกรรมใช้เวลารอบละ 60 นาที และจำกัดรอบละ 12 ครอบครัว (อายุ 2 ปีครึ่งถึง 6 ปี) ลงทะเบียนได้ทาง เพจเฟซบุค UrbanAlly.SU ได้เร็วๆ นี้