ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

GRAINY MEMORIAL by FIXED ELEMENT

อภินิหาร "เสียงสะท้อนตลาดพลู" ที่โรงสีง่วนไถ่

อภินิหาร ‘เสียงสะท้อนตลาดพลู’ ที่โรงสีง่วนไถ่ MAGICAL REALISM : SOUND OF TALAT PHLU at NGUAN THAI MILL การแสดงเชิงทดลองเพื่อสร้างสรรค์เสียง โดยใช้เสียงที่เกิดขึ้นในย่านและ story ในย่าน ได้แก่ เสียงการแสดงเชิดสิงโต กระตั้วแทงเสือ เสียงรถไฟ ฯลฯ มาสร้างสรรค์เป็น Performing Art ผสม งาน Visual graphic และ animation วาดสดๆ ฉายบน projector แบบ 360 องศา
นักออกแบบ
  • นพพล เช็ง
  • ศิวนัส บุญศรีพรชัย