ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

ภาพฉายย่านเจริญรัถ by AUTOSAVE

ถลกหนัง "ส่องไฟ" ซอยกรุงธนบุรี 2

ถลกหนัง "ส่องไฟ" ซอยกรุงธนบุรี 2 BLOW-UP: PROJECTION MAPPING SHOW by AUTOSAVE การแสดงนิทรรศการแสงที่สะท้อนความหมายถึงความเป็นย่านเครื่องหนังและงาน DIY ที่สำคัญของฝั่งธน
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • พงษ์พัฒน์ ศรีสำราญ
  • ภัคนิตย์ ชมโฉม