ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

ถลกหนัง " THE MAKER" ซอยกรุงธนบุรี : อยู่อย่างย่านเจริญรัถ

ถลกหนัง " THE MAKER" ซอยกรุงธนบุรี : อยู่อย่างย่านเจริญรัถ BLOW-UP: THE MAKER at Soi Krung Thonburi 2 การผสมผสานเรื่องราวของสินค้าและงานฝีมือในย่านเจริญรัถ ถ่ายทอดสู่การจัดวางในพื้นที่ห้องตัวอย่างของ The Reference Condominium เพื่ออ้างอิงและแสดงถึงการอยู่ร่วมกับความทรงจำ ความหมายของบริบทพื้นที่และย่าน
นักออกแบบ
  • นภัส วัฒโนภาส
  • อานนท์ พรหมศิริ
  • ณัฐฐา สววิบูลย์