ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

ART OF CHINESE TABLE by TALAT PHLU DOODEE

อภินิหาร "ศิลปะโต๊ะจีน"กับ ตลาดพลูดูดี

อภินิหาร "ศิลปะโต๊ะจีน"กับ ตลาดพลูดูดี MAGICAL REALISM : Art of Chinese Table at Soi Thoet Thai 22 สนุกกับการถ่ายภาพที่รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโต๊ะจีน โดยฝีมือจากคนในชุมชนตลาดพลู ประกอบด้วย 1. ผลงานชื่อ เสน่ห์พู่กันจีน ที่หน้าโรงสีง่วนไถ่ 2. ผลงานชื่อเอ็งกอผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน ที่หน้าโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 3. ผลงานชื่อDragon House ที่หน้าหน้าศาลเจ้าพ่อพระเพลิง 4. ผลงานชื่อศิลปะจีนไม่เคยเลือนหายข้างสะพานตลาดรัชดาภิเษก