ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

COLLAB LEATHER WORK by SC ASSET

ถลกหนัง "REFERENCE " ซอยกรุงธนบุรี 2

ถลกหนัง ‘REFERENCE’ ซอยกรุงธนบุรี 2 BLOW-UP: REFERENCE at Soi Krung Thonburi 2 การร่วมมือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่ นักออกแบบ และนักลงทุน โดยนำมาจัดแสดงเพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดใหม่