ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

Academic Program: Bangkok City Trooper

ทัวร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชนบริเวณย่านเยาวพานิช

Yaowapanich's Historical Walking Tour Satarana และสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนคุณย้อนอดีตไปเดินเท้าตามหาเรื่องราวและขุดคุ้ยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในย่านเยาวพานิช กับ Yaowapanich's Historical Walking Tour เพราะ 'ถนนเยาวพานิช' ถนนสายเล็กๆ ที่เชื่อมถนนเยาวราชและถนนทรงวาดเอาไว้ด้วยกัน ถือเป็นเส้นทางการคมนาคมที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ในวันที่เคยเป็นคลองลำเลียงสินค้าจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นฝั่ง จนถึงปัจจุบันซึ่งถูกถมจนกลายเป็นถนนเยาวพานิชที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ สถาปัตยกรรมย้อนยุค และเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายที่รอให้ทุกคนมาค้นหา นำกิจกรรมโดยเหล่านักศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ลงพื้นที่ค้นคว้าเรื่องราวและจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์ย่านเยาวพานิชเอาไว้อย่างละเอียด พร้อมนำคุณไปเดินลัดเลาะสำรวจทุกซอกทุกมุมของย่านไปด้วยกัน