BANGKOK DESIGN WEEK 2023, 4–12 FEB

Academic Program: Bangkok City Trooper

ป้ายรถเมล์รูปแบบใหม่

จุดจอดรถเมล์รูปแบบใหม่ โดย MAYDAY! จุดจอดรถเมล์รูปแบบใหม่ โดย MAYDAY! ออกแบบจุดจอดรถเมล์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและเหมาะสมกับพื้นที่