BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

Bangkok Design Week 2023

ย้อนชมบรรยากาศ BKKDW2023 ในธีม “urban‘NICE’zation เมือง-มิตร-ดี” ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เมืองมิตรดี 9 วัน 9 ย่าน การออกแบบจะสร้างเมืองให้น่าอยู่ได้อย่างไร? มาร่วมค้นหาคำตอบที่จะสร้าง ‘เมืองที่เป็นมิตรต่อคน’ สร้าง ‘คนที่เป็นมิตรต่อเมือง’ สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนไปด้วยกัน กับ Bangkok Design Week 2023 เทศกาลที่จะชวนทุกคนมาร่วมกัน ‘ออกแบบกรุงเทพฯ’ ให้เป็นเมืองที่ ‘น่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 9 วัน บน 9 พื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั่วกรุงเทพฯ

อัพเดทและเที่ยวชมงาน

ดูทั้งหมด

FOLLOW US AT #BKKDW2024 #BANGKOKDESIGNWEEK