BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

BKKDW2024 กับกว่า 900 โปรแกรม ที่พร้อมช่วยกันทำให้ ‘เมืองยิ่งดี’

เผยแพร่เมื่อ 19 วันที่แล้ว

ครั้งแรกของงานเทศกาล Bangkok Design Week ที่มีโปรแกรมเข้าร่วมการพิจารณางานสร้างสรรค์มากถึง 915 โปรแกรม ทั้งในระดับย่าน สถานที่ โครงการ และชิ้นงาน สู่การคัดเลือกให้เหลือกว่า 400 โปรแกรมที่เหมาะสมกับเมืองมากที่สุด


เนื่องจากในปีนี้มีโปรแกรมในการเข้าร่วมงานเทศกาลฯ มากกว่าทุกปี ทำให้ทีมผู้พิจารณาต้องมีการรวมตัวกันเป็นการเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษในวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยทีมผู้พิจารณาในวันนั้นประกอบไปด้วยคณะกรรมการหลัก อาทิ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสื่อมวลชน และยังมีผู้แทนในการขับเคลื่อนแต่ละย่านรวม 10 ย่านเข้าร่วมเพื่อช่วยกันระดมความคิดและมองหาความเป็นไปได้ในแต่ละโปรแกรม นำเสนอย่านที่มีบริบทที่เหมาะสมกับโปรแกรมนั้นๆ พร้อมร่วมคัดเลือก 50 โปรแกรมสุดท้ายที่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอต่อกรรมการแบบตัวต่อตัว หรือ ‘Presentation Day’ เพื่อรับการสนับสนุนจากงานเทศกาลฯ ทั้งในด้านงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ


‘Presentation Day’ หรือการนำเสนอแบบตัวต่อตัวมีขึ้นในวันที่ 17-18 ตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานโดยผู้สร้างสรรค์แล้ว แต่ละโครงการยังได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อยอดให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้นได้จากคณะกรรมการ ทั้งในภาพรวม การดำเนินการ รวมถึงไอเดียใหม่ๆ ที่จะทำให้แต่ละโครงการเกิดขึ้นได้จริงและมีความน่าสนใจมากขึ้น


บรรยากาศของกระบวนการพิจารณาทุกขั้นตอนนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้เมืองของเราดียิ่งขึ้นจากทั้งผู้สร้างสรรค์และคณะกรรมการตัดสินที่ช่วยกันระดมความคิด มองหาโอกาสในทุกความเป็นไปได้ พยายามต่อยอดทุกโครงการให้ตอบโจทย์กับเมืองตามหัวใจหลักของธีมงานเทศกาลฯ ในปีนี้


‘Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี’

พบกับโปรแกรมที่จะช่วยให้เมืองเราดียิ่งขึ้นในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2567


–

Bangkok Design Week 2024

Livable Scape

คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี

27 Jan – 4 Feb 2024


#BKKDW2024

#BangkokDesignWeek

#LivableScape


แชร์