BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

BKKDW2024 กับกว่า 900 โปรแกรม ที่พร้อมช่วยกันทำให้ ‘เมืองยิ่งดี’

เผยแพร่เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ครั้งแรกของงานเทศกาล Bangkok Design Week ที่มีโปรแกรมเข้าร่วมการพิจารณางานสร้างสรรค์มากถึง 915 โปรแกรม ทั้งในระดับย่าน สถานที่ โครงการ และชิ้นงาน สู่การคัดเลือกให้เหลือกว่า 400 โปรแกรมที่เหมาะสมกับเมืองมากที่สุด


เนื่องจากในปีนี้มีโปรแกรมในการเข้าร่วมงานเทศกาลฯ มากกว่าทุกปี ทำให้ทีมผู้พิจารณาต้องมีการรวมตัวกันเป็นการเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันพิจารณาคัดเลือกโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษในวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยทีมผู้พิจารณาในวันนั้นประกอบไปด้วยคณะกรรมการหลัก อาทิ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสื่อมวลชน และยังมีผู้แทนในการขับเคลื่อนแต่ละย่านรวม 10 ย่านเข้าร่วมเพื่อช่วยกันระดมความคิดและมองหาความเป็นไปได้ในแต่ละโปรแกรม นำเสนอย่านที่มีบริบทที่เหมาะสมกับโปรแกรมนั้นๆ พร้อมร่วมคัดเลือก 50 โปรแกรมสุดท้ายที่จะได้มีโอกาสในการนำเสนอต่อกรรมการแบบตัวต่อตัว หรือ ‘Presentation Day’ เพื่อรับการสนับสนุนจากงานเทศกาลฯ ทั้งในด้านงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ


‘Presentation Day’ หรือการนำเสนอแบบตัวต่อตัวมีขึ้นในวันที่ 17-18 ตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากจะมีการนำเสนอผลงานโดยผู้สร้างสรรค์แล้ว แต่ละโครงการยังได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปต่อยอดให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้นได้จากคณะกรรมการ ทั้งในภาพรวม การดำเนินการ รวมถึงไอเดียใหม่ๆ ที่จะทำให้แต่ละโครงการเกิดขึ้นได้จริงและมีความน่าสนใจมากขึ้น


บรรยากาศของกระบวนการพิจารณาทุกขั้นตอนนั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้เมืองของเราดียิ่งขึ้นจากทั้งผู้สร้างสรรค์และคณะกรรมการตัดสินที่ช่วยกันระดมความคิด มองหาโอกาสในทุกความเป็นไปได้ พยายามต่อยอดทุกโครงการให้ตอบโจทย์กับเมืองตามหัวใจหลักของธีมงานเทศกาลฯ ในปีนี้


‘Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี’

พบกับโปรแกรมที่จะช่วยให้เมืองเราดียิ่งขึ้นในเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2567


–

Bangkok Design Week 2024

Livable Scape

คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี

27 Jan – 4 Feb 2024


#BKKDW2024

#BangkokDesignWeek

#LivableScape


แชร์