BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

To Every Breather

ถึงมนุษย์ทุกคนฉัน...

เพื่อทำให้บ้านน่าอยู่ คนที่อยู่ในบ้านมักเป็นปัจจัยสำคัญ เราอยากเชิญชวนทุกคน มาเดินทางสู่ภายในเพื่อตรวจสอบหัวใจตัวเรากับคนแปลกหน้า ถึงมนุษย์ทุกคนฉัน… คือ workshop ที่สร้างพื้นที่ให้คนแปลกหน้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงสิ่งที่เคยพบเจอ เชื่อมโยงกันด้วยประสบการณ์โดยไม่มีการตัดสิน ผ่านตัวกลางคือการ์ดคำถามที่ลึกซึ้ง เพราะคนแปลกหน้าหมายถึง คนที่ไม่รู้จักกัน ดังนั้นจึง ไม่มีความคาดหวังต่อกัน ซึ่งกิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน 1. Introduction มี 2 กิจกรรมย่อยคือ “เติมใจ” และ “ระบายฉัน” เติมใจ: กิจกรรมประเมิณอารมณ์ของตนเองผ่านการระบายสีอารมณ์ลงไปบนกระดาษรูปหัวใจ เพราะเป็นก้าวแรกของการเข้าใจตนเอง ระบายฉัน: การเขียนระบายความรู้สึกปัจจุบันลงบนภาพคนสีขาว ซึ่งภาพคนสีขาวแสดงถึงการมาพูดคุยเฉพาะเรื่องราวที่จะไม่มีการตัดสินกันเกิดขึ้น และเป็นการทบทวนตัวเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมพูดคุย 2. Highlight มี 1 กิจกรรมคือการถาม-ตอบ คำถามแบ่งเป็น 3 ระดับ เปิดตา: คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ถามและตอบง่ายโดยที่ไม่ต้องลำบากใจมากนัก เป้าหมายของคำถามระดับนี้ คือเพื่อช่วยลดกำแพงในใจ ทำให้คู่สนทนานี้กล้าที่จะเปิดอกพูดอย่างจริงใจ ในคำถามระดับต่อไป เช่น คิดว่าฉันชื่ออะไร สถานที่โปรดของคุณคือที่ไหน เวลาว่างคุณชอบทำอะไร พาใจ: คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่จะถามลงลึกไปจากคำถามเซ็ทแรก เป้าหมายของคำถามเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและเกิดการเชื่อมโยงกันเกิดขึ้น คำตอบนั้นอาจจะเป็นคำตอบจากด้านอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ ช่วยให้คู่สนทนาได้ระบายความรู้สึกต่อกันและกัน เช่น อะไรทำให้คุณมีความสุขในปีที่ผ่านมา อะไรในตัวคุณที่อยากให้เหมือนเดิมตลอดไป กอดใจ: คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่จะสะท้อนความคิดและความรู้สึกออกมา เป้าหมายของคำถามเพื่อช่วยให้เราได้ทบทวนความรู้สึกของตัวเอง ได้ไตร่ตรองเรื่องราวของชีวิต ทั้งเรื่องในอดีตและในอนาคต เช่น ถ้าบอกอะไรกับตัวเองในวัยเด็กได้อยากบอกอะไร และมีกิจกรรมเขียนจดหมายแลกกับคู่สนทนาในตอนท้าย 3. Reflection มี 2 กิจกรรมย่อยคือ “ฉันหวัง” และ “ฝากใจ” ฉันหวัง: กิจกรรมที่ให้เขียนว่าหลังจากนี้หวังให้อะไรเกิดขึ้น และเขียนว่าถ้าสิ่งเดิมเกิดขึ้นจะรับมืออย่างไร ฝากใจ: ให้เขียนเรื่องที่อยากฝากไว้กับโครงการเพื่อหลังจากนี้คือการเริ่มต้นใหม่ จัดวันที่ 27 - 29 มกราคม 2024 พบกันที่งาน BKK Design Week 2024 ย่าน เกษตร-บางบัว โดยสามารถ walk in เข้าชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานได้ตั้งแต่เวลา 18:00น. - 21:00 น. จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม รอบละ 10 คน Workshop ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียน แสดงความประสงค์เข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/MvB6i1Q2njof2jgj8