BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

สถาบันอาศรมศิลป์

สำรับบ้านครัว : มา"มะ"มาทำอาหารที่บ้านครัว 01

สำรับบ้านครัว : มา"มะ"มาทำอาหาร ที่บ้านครัว 01 ตอน แกงส้มเขมร สถานที่ - บ้านเรือนไทย 200 ปี วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.-16.00น. "มะ" หรือ "แม่" ในวัฒนธรรมมุสลิม แห่งบ้านครัวจะชวนคุณมาทำอาหาร เมนู "ลับ" สูตรลับเฉพาะ ของบ้านครัว เมนู 01 ตอน แกงส้มเขมร ***นัดหมายรวมตัวที่ : มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ เวลา 13.30 น.