BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

เวิร์กชอปการขึ้นรูปเซรามิกด้วยมือ

การสร้างของใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ถ้วย จาน หรือ ชาม โดยการปั้นขึ้นรูปด้วยมือ เพื่อนำผลงานกลับไปใช้ที่บ้าน
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • เมธี เดชะ