BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

NEXUS

Arcane เป็นพื้นที่สำหรับการคิดเชิงมโนทัศน์ที่นำไปใช้กับการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ การดำเนินงานระหว่างลอนดอนและเบอร์ลิน Arcane มุ่งเน้นไปที่ศักยภาพในการสร้างสรรค์ของธรรมชาติในฐานะวัสดุในสาขาวิชาการออกแบบและในระดับต่างๆ เพื่อการสังเคราะห์และนามธรรม เนื่องจาก Arcane Stefano และ Alexandra ประสบความสำเร็จในการนำเสนอ ‘ a Garden too Secret’ ให้เป็นงานศิลปะของ BKK DW 2023 ปัจจุบันทั้งอเล็กซานดราและสเตฟาโนประจำอยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นอาจารย์ประจำที่ INDA (International Program for Design and Architecture) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน็กซัส (BKKDW2024) กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนน้ำซึ่งมักถูกเปรียบเทียบกับเวนิส ทางน้ำเป็นทรัพยากรเพื่อการเกษตรและเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ประมาณ 170 ปีต่อมา กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประชากรหลายล้านคนซึ่งมีปัญหาทางอุทกธรณีวิทยาที่สำคัญ ซึ่งน้ำที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้กลายเป็นศัตรูที่ต้องปกป้อง ความพร้อมใช้งานของเครื่องยนต์เบนซินทำให้การขนส่งทางบกสะดวกยิ่งขึ้น และถนนต่างๆ เข้ามาแทนที่คลองบนพื้นคอนกรีต ข้อเสนอของเราสำหรับ BKKDW 2024 คือการดึงความสนใจเรื่องน้ำกลับมาอีกครั้งในฐานะ DNA ของกรุงเทพฯ ทั้งในฐานะพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน วิสัยทัศน์ใหม่ประการหนึ่งสำหรับอนาคตที่เป็นไปได้ของกรุงเทพฯ ได้แก่ การเปิดคลองที่มีหลังคาเปิดใหม่ให้กลายเป็นระบบขนส่งมวลชนแบบฝอยซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้แทนรถยนต์ เช่นเดียวกับตัวเร่งสำหรับพื้นที่สาธารณะ มีความท้าทายมากมายที่ต้องเอาชนะ เช่น การแยกสิ่งปฏิกูล การปนเปื้อน และผลประโยชน์ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงการที่เรานำเสนอ เราตั้งใจที่จะแสดงศักยภาพของคลองโดยการผลิตการติดตั้งแบบลอยน้ำที่สามารถจัดกิจกรรมความบันเทิงและเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ‘Nexus’ เชิญชวนชาว Bankokian กลับมาเชื่อมต่อกับน้ำและมองข้าม “กลิ่นคลอง” ค้นพบอีกครั้ง ข้อเสนอประกอบด้วยการสร้างอุปกรณ์ลอยน้ำซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้หรือกลายเป็นเวทีสำหรับการแสดงหรือการฉายภาพจากสะพานและริมฝั่งคลอง แท่นลอยน้ำนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเป็นโครงไม้หรือโลหะและถังรีไซเคิล รูปแบบของการก่อสร้างนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นวิธีการผลิตอุปกรณ์ลอยน้ำที่คุ้มค่า พื้นผิวด้านบนควรเดินได้ เราตั้งใจจะนำไม้กระดานร้างหรือวัสดุกันลื่นที่คล้ายกันกลับมาใช้ใหม่ โครงสร้างส่วนบน (เหนือน้ำ) จะเป็นโครงโลหะ (ทั้งโครงโลหะที่เชื่อมหรือท่อนั่งร้านที่เชื่อมต่อกัน) เติมด้วยวัสดุโปร่งแสงที่มีคุณสมบัติการหักเหของแสงในเวลากลางวันและกลางคืนภายใต้แสงประดิษฐ์ รูปแบบที่แน่นอนของการติดตั้งจะได้รับการพัฒนาร่วมกับผู้จัดงาน ขณะนี้เรากำลังเสนอรูปแบบนามธรรมที่ให้พลวัตและทำหน้าที่เป็นการตีความร่วมสมัยของเรือแบบดั้งเดิม ความซับซ้อนโดยธรรมชาติ แม้จะมีรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่าย แต่ก็มอบโอกาสในการโต้ตอบกับมันผ่านการแสดงโดยมีหรือไม่มีร่างกายมนุษย์ก็ได้ ชั้นโปร่งแสงสามารถทำได้โดยใช้โมดูลแข็งที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลซึ่งติดตั้งโดยอัตโนมัติกับกรอบหรือผ้า การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอาจขึ้นอยู่กับงบประมาณเผื่อไว้โดยละเอียดสำหรับโครงการ การติดตั้งได้รับการออกแบบให้สัมผัสได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ลักษณะในเวลากลางวันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางประติมากรรมของการติดตั้ง ในขณะที่ในช่วงเย็น แสงประดิษฐ์ เสียง และหมอกจะทำให้การติดตั้งมีชีวิตใหม่ ลักษณะการลอยตัวและการอ้างอิงถึงการขนส่งทางน้ำแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งควรเคลื่อนไปตามคลอง นี่อาจเป็นโอกาสในการกระตุ้นส่วนต่างๆ ของคลอง ตลอดงาน BKKDW2024 เรายินดีรับข้อมูลจากผู้จัดงานในการกำหนดขอบเขตของการเคลื่อนไหว สนับสนุนด้านลอจิสติกส์ และการประสานงาน Nexus อย่างฉวยโอกาสและโปรแกรมส่วนที่เหลือของกิจกรรม