BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

ระบบป้ายนำทางจักรยาน

ในฐานะประชากรชาวกรุงเทพฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้ใช้จักรยานสัญจรในเมืองนี้ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่เคยศึกษาต่อและใช้ชีวิตในเมืองที่โครงสร้างพื้นฐานเอื้อต่อการใช้จักรยานร่วมกับขนส่งมวลชน ทำให้มีความหวังจะให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยมาตลอด หนึ่งในนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ คือ "เดินทางดี" ซึ่งข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในฐานะอาสาสมัคร และทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน รวมถึงอาสาสมัครจำนวนมาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกทม. มาตั้งแต่ปี 2565 โดยโฟกัสที่ fist mile และ last mile ในพื้นที่ที่มีการใช้จักรยานอยู่แล้ว ให้เดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น เชื่อมต่อกับระบบรางและเรือได้ง่ายขึ้น รวมถึงเปิดเส้นทางที่ทำให้จักรยานเดินทางได้โดยไม่ต้องมาปะปนกับรถยนต์บนถนนใหญ่ ผลของการทำงานนี้ทำให้มีการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพไปแล้วบางส่วน และยังคงมีแผนจะพัฒนาต่อไปอีกตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ของผู้ว่าฯ ในฐานะนักออกแบบเจ้าของสตูดิโอ conscious ซึ่งทำงาน way-finding และ environmental graphic จึงมองเห็นว่านอกจากการปรับปรุงพื้นที่ทางกายภาพแล้ว งานออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับการสัญจรโดยจักรยาน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะถูกพัฒนาไปพร้อมกันด้วย และงาน Bangkok Design Week ในปีที่จะถึงนี้ ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้นำเสนอระบบป้ายดังกล่าว พร้อมกับเส้นทางที่ช่วยให้สามารถใช้จักรยานชมงานเทศกาลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายกว่าการเดิน เพราะในปีที่ผ่านๆ มา ข้าพเจ้าและกลุ่มเพื่อนก็เลือกปั่นชมงานในบางวัน ไม่งั้นดูไม่ทั่ว/ไม่ทันจริงๆ เนื่องจากสภาพถนนของกรุงเทพฯ มีความหลากหลายสูง ทำให้การออกแบบเส้นทางสัญจรด้วยจักรยานในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน บางจุดควรเลี่ยงการปั่นบนถนนใหญ่ไปมุดตามซอกซอย บางจุดควรขึ้นบนฟุตบาท เป็นต้น ทำให้มีความเป็นไปได้ในการออกแบบที่หลากหลายเช่นกัน แต่เราสามารถใช้พื้นที่ของเทศกาล จัดนิทรรศการเล็กๆ ที่โชว์ภาพรวมของข้อมูลเส้นทาง ข้อเสนอรูปแบบป้ายที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่แต่ละรูปแบบ พร้อมทั้งรับความคิดเห็นจากผู้ชม แล้วให้ข้อมูลเส้นทาง + ทำป้ายสัญลักษณ์จริงเพื่อชวนให้ผู้ใช้จักรยาน (ทั้งที่เอามาเอง และใช้ bike sharing ที่กทม.กำลังจะติดตั้ง) เดินทางในพื้นที่ที่กำหนดภายในเทศกาลเพื่อทดลองและรับ feedback และนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาต่อไป
นักออกแบบ
  • วีร์ วีรพร