BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

School of Design and Architecture, Sripatum University

ทัวร์ศาลเจ้า: 7 8 9 ไฟ ถึง ไฟ

การจัดแสดงผลงาน Installation art "7 8 9 ไฟ ถึง ไฟ" บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อและศรัทธาของผู้คน ณ ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง สู่ผู้คนภายนอกด้วยนิทรรศการศิลปะ กราบบูชาด้วยธูปไฟ 25 ดอก แสดงถึงพลังความยิ่งใหญ่ และเป็นสื่อกลางคำขอพร ทั้งการงาน ความสำเร็จและความมั่งคั่งจากพื้นที่แห่งนี้
นักออกแบบ
  • อานนท์ พรหมศิริ
  • ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
  • อภิญญา บัวขม