BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

คณะสิงโต มังกร หลงเฉียนไทยแลนด์

DIY: การทำหัวสิงโต

กิจกรรมการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของการทำหัวสิงโต และการเพ้นท์หัวสิงโตเพื่อเป็นของที่ระลึกหรือของตกแต่งบ้าน โดยคณะสิงโต มังกร หลงเฉียนไทยแลนด์
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • วรัตถ์นันท์ เพชรน้ำเอก
  • สุทธิพงษ์ มีสุขสม