BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

ว่าวบางสะแก

DIY: ว่าวบางสะแกลุงเบื้อก

กิจกรรมการเรียนรู้การติดลายว่าวบางสะแก ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดย ลุงเบื๊อกบางสะแก
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • อาจารย์เสรี สุดจินดา