BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

Capsule plant

มาฝึกความใจเย็นด้วยการสร้าง Capsule plant จิ๋วๆ นี้ ที่ให้คุณเป็นผู้เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ชอบด้วยตัวเอง สำหรับทำเป็นของที่ระลึกให้กับคนพิเศษที่คุณอยากจะมอบให้ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาดูความแตกต่างของเมล็ดพืชต่างๆ ที่มีลักษณะ สีสัน และวิธีการปลูกที่แตกต่างกันเพื่อกลับไปปลูกต่อเองที่บ้านได้จาก Exhibition "LUKYANG CLINIC"
ผู้จัดรายการ/วิทยากร
  • วีรพล วงศ์เทวัญ