BANGKOK DESIGN WEEK 2024, 27 JAN–4 FEB

Sukhumvit 95 Design Collective

South Sukhumvit: ล้านเล่น 95

ล้านเล่น 95 เป็นโครงการที่จินตนาการถึงพื้นที่ส่วนกลางที่ส่งเสริมความสุข ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกในชุมชนของสุขุมวิท 95 บนต้นฝนริมคลองท้ายซอยมีบ้านต้นไม้ที่สร้างโดย INDA (คณะสถาปัตย์ฯ จุฬา) ให้เด็กๆ ในละแวกได้เล่นร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมโดยรอบนั้นยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ตอบรับกัน โครงการ ล้านเล่น 95 มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูบ้านต้นไม้หลังนี้และปรับโฉมพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นลานละเล่นสำหรับทุกคน จุดประสงค์ในการการออกแบบต้องการสร้างจัตุรัสในชุมชน ที่เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนกลาง ที่สามารถรองรับคนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การพบปะ ละเล่น ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม Playscape 95 เป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีชีวิตชีวา เปี่ยมสุข และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์