ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

สถานที่จัดงาน

เทศกาลฯ จัดขึ้นในหลายย่านของกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพในการใช้งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความอยู่ดีกินดีและเศรษฐกิจของพื้นที่ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินชมเทศกาลฯ ไปพร้อมกับสำรวจแง่มุมที่น่าสนใจของเมือง


เจริญกรุง - ตลาดน้อย

พระนคร

ปากคลองตลาด

นางเลิ้ง

เยาวราช

อารีย์ - ประดิพัทธ์

บางโพ - เกียกกาย

วงเวียนใหญ่ - ตลาดพลู

คลองสาน

เกษตรฯ - บางบัว

พร้อมพงษ์

สามย่าน - สยาม

อื่นๆ

เกษตรฯ - บางบัว

ย่านเกษตรฯ - บางบัว

ตลาดอมรพันธ์

หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคาร 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ร้านกาแฟชอบปลาชุม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โปรแกรมแนะนำในย่านนี้

ดูทั้งหมด