ท่านกำลังเยี่ยมชมเทศกาลที่ผ่านมา เยี่ยมชมเทศกาลปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

สำหรับมิตรที่ต้องการเปิดรับสุนทรียะผ่านการมองเห็น ทำคอนเทนต์ผ่านการชมเมือง

สายรวมงาน lighting และ projection mapping บนสถาปัตยกรรม ชุมชน และย่าน ให้ได้มองเห็นด้านสว่างของเมือง


SCENE OF LIGHT – SCENE OF LIFE TO VIVID NANG LOENG

ซีน ออฟ ไลท์ – ซีน ออฟ ไลฟ์

by SENSE OF NANG LOENG

4 – 12 Feb 2023 | 18:30 – 21:30

📍 Julanak Canal / คลองจุลนาค

Read More: www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2023/program/51117


ประ-ปา

by FOS DESIGN STUDIO

4 – 12 Feb 2023 | 18:00 – 21:00

📍 Maensir Mwa Office / ประปาแม้นศรี

Read More: www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2023/program/51972


CITY HAPPENINGS

by 27JUNE STUDIO

4 – 12 Feb 2023 | 11:00 – 22:00

📍 Khlong Phadung Krung Kasem, Mahaprutharam Road / คลองผดุงกรุงเกษม ถนนมหาพฤฒาราม

Read More: www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2023/program/42344


Interactive Flower Experience

by 27 June Studio x Humans of Flower Market by Arch SU

4 – 12 Feb 2023 | 18:00 – 21:00

📍 Praisaniyakan Post Office Building / ไปรษณียาคาร

Read More: www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2023/program/51069


BLOW-UP: PROJECTION MAPPING SHOW by AUTOSAVE

ถลกหนัง “ส่องไฟ” ซอยกรุงธนบุรี 2

by ภาพฉายย่านเจริญรัถ BY AUTOSAVE

4 – 5, 11 – 12 Feb 2023 | 18:00 – 19:00

📍 The Reference Wong Wian Yai

Read More: www.bangkokdesignweek.com/bkkdw2023/program/54710


และยังมีโปรแกรมอื่นๆ ให้เยี่ยมชมเติมเต็มแรงบันดาลใจอีกมากมาย เลื่อนดูได้ตามโปรแกรมแนะนำในเส้นทางนี้

แชร์

โปรแกรมแนะนำในเส้นทางนี้